Steun MTB Rijk van Nijmegen tbv van rechtzaak

Het rijk van Nijmegen heeft een aantal mooie mountainbike routes (Nijmegen, Groesbeek, Mook en Malden). Deze routes ontstaan niet zomaar. Veel bloedzweet en tranen zijn er in gestoken om de routes aan te leggen en te onderhouden. Je mag van deze mooie routes gratis gebruik maken, maar voor hoelang nog? Helaas zijn er ook zuurpruimen die tegen de routes zijn en er alles aan doen dat deze mooie routes moeten verdwijnen. Steun MTB Rijk van Nijmegen

Om de kosten te dekken voor onderhoud is een vrijwillig jaarvignet in het leven geroepen. Inmiddels zijn de jaarvignetten voor 2023 verkrijgbaar. Er is niet alleen geld nodig voor onderhoud van de route, maar er is ook geld nodig voor rechtzaak die aangespannen zijn tegen de routes.

Je koopt het vignet online, of je haalt er één op bij de Trek Bicycle in Nijmegen. De kosten: € 10. Maar je kan óók een extra donatie doen. En dat is hard nodig!

 

Steun MTB Rijk van Nijmegen

 

 

Start van crowdfunding voor bekosten rechtszaak

De aanleg van de mountainbikeroutes in het Rijk van Nijmegen kende een lange aanloop. Want nog vóór er hark of schep ter hand genomen kon worden, was er al een flinke inspanning geleverd. Om routes aan te leggen zijn namelijk vergunningen nodig en uiteraard toestemming van de eigenaar van de grond. Onderdeel van het krijgen van toestemming, is het uitvoeren van een natuurtoets. Maar dit alles is slechts een pragmatische kant. Want specifiek in het Rijk van Nijmegen ging er een proces van 5 jaar aan vooraf. Enkele natuurorganisaties vonden de aanvankelijke onderbouwing niet voldoende.

Nadat de vergunningsaanvraag uitgebreider was onderbouwt en de provincie een vergunning afgaf, was daarmee de kous helaas nog niet af. Rondom een deel van de mountainbikeroute werd het vliegende hert aangetroffen. Een grote, zeldzame kever. De route werd verlegd. Probleem opgelost dus? Nou nee… Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) vind de uitgevoerde routeaanpassing nog niet voldoende. Ze zien het hele mountainbikeroutenetwerk in het Rijk van Nijmegen liefst in zijn geheel verdwijnen.

Steun MTB Rijk van Nijmegen

Belangenbehartiging voor álle mountainbikers

Jaap Dirkmaat van de VNC is daarom een rechtszaak gestart tegen de provincie Gelderland over zijn bezwaren op mountainbikeroutes in het Rijk van Nijmegen. Omdat de wereld nu eenmaal niet zwart-wit is, is er tegenwicht nodig, om de belangen van recreatie in brede zin en uiteraard specifiek voor ons als mountainbikers te behartigen.

De vrijwilligers van het mountainbikeroutenetwerk in Het Rijk van Nijmegen nemen daarom als belanghebbende én als een natuur respecterende partij dan ook een advocaat in de hand. Deze advocaat heeft inmiddels ruime ervaring. Met dit specifiek thema. De kosten van de rechtzaken kunnen flink oplopen. Men schat dat zo’n € 65.000 nodig is. Dat is natuurlijk niet te dekken met alleen de inkomsten van het jaarvignet en enkele trouwe routesponsoren. Om die reden is er een crowdfund-actie in het leven geroepen. Je kunt een financiële bijdrage doen door een vrijwillige routevignet aan te schaffen of gewoonweg een losse donatie.

Waar kun je het routevignet aanschaffen of donatie doen. Zie website voor meer informatie —>  www.mtb-rijkvannijmegen.nl/steun-ons

Steun MTB Rijk van Nijmegen

Geef een reactie